Over ons

Lumière is al bijna veertig jaar een begrip op het gebied van alternatieve filmvertoning in Maastricht. De in 1976 opgerichte ‘Stichting Filmhuis Maastricht’ startte met een zaal van 60 stoelen boven de toenmalige Jeugdsociëteit Kombi in de Capucijnengang. In 1985 verhuisde Lumière naar de locatie aan de Bogaardenstraat.

Sindsdien hebben we altijd een gestage groei gekend. De geschiedenis is er dan ook een van uitbreiding en professionalisering: in 1996 (30.000 bezoekers) werd een derde zaal bijgebouwd, in 2004 verdubbelde de capaciteit naar 336 stoelen, verdeeld over zes zalen. Sindsdien zijn de bezoekersaantallen fors gestegen: van 45.000 bezoekers naar meer dan 100.000 bezoekers per jaar.

Met deze aantallen is Lumière uitgegroeid tot een geliefde, maar ook te krappe, ontmoetingsplaats. Om onze rol in de toekomst nog beter te kunnen vervullen, verhuizen we eind 2015 naar een prachtige nieuwe locatie bij de Sphinx.Lumière is een professionele culturele onderneming met vijftien betaalde personeelsleden en wordt ondersteund door meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers, die helpen bij de kassa, horeca, kaartcontrole, projectie enzovoort. De stichting ontvangt een structurele subsidie van de Gemeente Maastricht, wat ten goede komt aan tal van extra (educatieve) activiteiten.

Locatie_gebouw_oude-staat_4_square