Bouwvergaderingen. Voor mij een bijzondere ervaring. Vergaderen op de bouwplaats in een directiekeet, met veiligheidsschoenen aan en bouwhelm op tafel. Drie werelden die aan elkaar moeten wennen, elk met de vinger aan de pols: de opdrachtgever die de verantwoording van te besteden budgetten voelt, de aannemer die zich afvraagt of die constructie wel zo kan en het alvast over alternatieven wil hebben en de gebruiker, ondergetekende, die de vaart erin wil houden.

Het gaat even niet over film, maar over beton en draagkracht, over bemaling en waterkering en…over asbestsanering. Jawel, nog steeds zijn sommige delen van de voormalige elektriciteitscentrale niet toegankelijk vanwege asbest. Dat spul zit overal, bijvoorbeeld als afdichting in afsluiters en flensen. Nog even een vast agendapunt dus, die sanering.

foto: www.philipdriessen.com

Maar grote delen van het werk zijn nu gelukkig vrijgegeven en daar is goed te zien dat de aannemer zijn tanden, of liever, die van grote hydraulische machines, in het gebouw heeft gezet. En daarmee moet behoorlijk wat puin worden weggehaald, waaronder massieve betonnen stortbunkers. Geen probleem voor de zware machines die nauwelijks moeite hebben met een metersdikke betonnen muur.

foto: www.philipdriessen.com

Was in de voorbereidingsfase nauwelijks verandering in de structuren te zien, nu verandert het perspectief bijna dagelijks. Van de ketelhuizen staat enkel nog een stalen karkas en ook dat zal over een week (tijdelijk) verdwenen zijn. Het wordt tijd voor een webcam! De door de aannemer gepresenteerde planning laat zien dat we binnenkort al mogen genieten van enkele memorabele momenten. Wat te denken van het uithijsen van de antieke stoomketel uit de ketelhuizen begin februari. Of het verwijderen van de twee grote ketels uit de centrale in februari/maart.

En daarna zal al snel een begin gemaakt worden met de grootste klus, zeg maar uitdaging, van het hele werk: het uitgraven van de plek voor onze grote zalen. Die zalen komen immers deels onder het maaiveld en zelfs onder de grondwaterspiegel. Dat betekent palenwanden boren, grote hoeveelheden grond verplaatsen, bemalen, een waterdichte betonnen bak realiseren en ga zo maar door.

Mooie momenten genoeg van de transformatie van ‘ons’ markante gebouw. Het wordt inderdaad tijd voor een webcam!

Nico Haenen